Πριν λίγο καιρό, δημιουργήθηκε το διαδικτυακό ραδιόφωνο Mikis.Radio, που μεταδίδει διαδικτυακά 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα το έργο του Μίκη Θεοδωράκη (Μουσική-Αφιερώματα-Συνεντεύξεις).

Ο στόχος του ραδιοφώνου είναι να κάνει γνωστό το τεράστιο έργο του Μίκη Θεοδωράκη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Οι ακροατές, για πρώτη φορά,  έρχονται σε επαφή με όλα τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία παρουσιάζονται με εκφωνήσεις ώστε να γίνονται γνωστοί όλοι οι συντελεστές. ( Ποιητές,  τραγουδιστές,  ηθοποιοί, ορχήστρες, χρονολογία δημιουργίας ή ηχογράφησης.) Ένα κυριολεκτικά κολοσσιαίο έργο, που λίγοι το γνωρίζουν στην ολοκληρωμένη του μορφή και περιλαμβάνει:  α) Κύκλους τραγουδιών, β) Μουσική για θέατρο, γ) Μουσική για Αρχαίο Δράμα,  δ) Μουσική για κινηματογράφο, ε) Ορατόρια,  στ) Συμφωνικά και Μετασυμφωνικά έργα και Μουσική Δωματίου,  ζ) Μπαλέτα,  η)  Όπερες, θ) Ραψωδίες και  Εκκλησιαστική μουσική.

 Εκτός από τις μουσικές δημιουργίες οι ακροατές μπορούν να παρακολουθήσουν και θεματικές εκπομπές βασισμένες σε βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Μίκη Θεοδωράκη και το έργο του, σε συνεντεύξεις που έχει δώσει και σε μαρτυρίες συνεργατών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τις θεματικές εκπομπές έχουν αναλάβει οι συνεργάτες μας Γιώργος Λογοθέτης- δημοσιογράφος και συγγραφέας, Θανάσης Γιώγλου- παραγωγός ραδιοφώνου και συνεργάτης του ogdoo.gr και η Αναστασία Βούλγαρη ποιήτρια και συγγραφέας.

Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέσα σε λίγους μήνες οι επισκέψεις ακροατών στο αρχικό Blog μετάδοσής του, από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεπέρασαν τις 1.400.000, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για διαδικτυακό ραδιόφωνο, ενώ οι ακροατές προέρχονται  από  80  και πλέον χώρες. 

Ακροάσεις  του web Mikis Radio από τις χώρες:

Greece, United States, Germany, United Kingdom, Chile, Cyprus, Sweden, Canada, Netherlands, Romania, France, Australia, Belgium, Italy, Unknown, United Arab Emirates , Ireland,  Austria, Denmark, Switzerland, South Africa, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Portugal, Norway, Luxembourg, Congo, Albania, Russian Federation, Egypt, Uruguay, Brazil, Spain, Taiwan, Province Of China, Japan, Turkey ,  Montenegro, Malta, Peru, Saudi Arabia , Israel,  Mexico, Croatia, Viet Nam, Jordan.

 Η προσπάθεια του Mikis Radio και η απήχησή του εξέπληξε ευχάριστα τον ίδιο τον δημιουργό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μάς στηρίζει και μάς ενημερώνει, για την καλύτερη παρουσίαση των έργων.

  Καλούμε όλους όσους έχουν να καταθέσουν κάποια άγνωστα στοιχεία και ντοκουμέντα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, από επαφές  με τον Μίκη Θεοδωράκη και το έργο του να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να τα εντάξουμε  στο πρόγραμμα μας.

      Για το Mikis Radio

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΝΙΚΟΣ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

email: nik.theodorakis@gmail.com 

 

Mikis.Radio. is transmitting online the legacy of Mikis Theodorakis (Music-Specials-Interviews) 24 hours, 7 days a week. The radio’s objective is to make the immense work of Mikis Theodorakis known all around the world.

For the first time, the audience can come in contact with all the works of Mikis Theodorakis as well as getting to know all the artists that helped in the making of the Mikis Theodorakis legacy. This group of artists includes poets, singers, actors, bands as well as the dates that recordings were created. A colossal work that only few people know can also being found here. This work includes: a) Song cycle, b) Music theater, c) Music for Ancient Drama, d) Music for film, e) Oratorios, f) Metasymfonika/ Symphonic works and chamber music, g) Ballets, h) Operas, i) Rhapsodies and Church music.

Besides his musical creations listeners can watch shows, read bibliographies about his life and art. One can also find interviews he has given as well as associates testimonials in Greece and abroad. The shows mentioned earlier are being processed by Miki Radio associates; George Logothetis- journalist/ writer, Thanassis Gioglou- radio producer and collaborator with ogdoo.gr, and Anastasia Voulgari poet/writer.

The response has exceeded all our expectations. Within the first months of the creation of Mikis Radio listener visits on the original Blog spreading from Greece to more than 55 countries has exceeded 1.400.000, record breaking for Internet radio stations.

Mikis Web Radio is being heard in:

Greece, United States, Germany, United Kingdom, Chile, Cyprus, Sweden, Canada, Netherlands, Romania, France, Australia, Belgium, Italy, Unknown, United Arab Emirates, Ireland, Austria, Denmark, Switzerland, South Africa, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Portugal, Norway, Luxembourg, Congo, Albania, Russian Federation, Egypt, Uruguay, Brazil, Spain, Taiwan, Province Of China, Japan, Turkey, Montenegro, Malta, Peru, Saudi Arabia, Israel, Mexico, Croatia, Viet Nam, and  Jordan.

The effort Mikis Radio has shown as well as the appeal it has across the globe has pleasantly surprised the artist himself, who not only has been veritably supportive from the very beginning, but has also given us a lot of information for a better presentation of the projects. 

If you or someone you know has any information, unknown documents or elements by coming in contact with Mikis Theodorakis through the years you are more than welcome to  contact us in order to publish them and make them accessible for Mikis fans all over the world. 

Thank you for the love and support you are showing us,

MikisRadio.PRODUCER.NIKOS.THEODORAKIS

email: nik.theodorakis@gmail.com 

 

 

Mikis Radio – deutsch

Mikis Radio überträgt online das Schaffen (Musik, Specials und Interviews) von Mikis Theodorakis.
Dies an 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Das Ziel des Radios ist es, die umfassende Arbeit von Mikis Theodorakis auf der ganzen Welt bekannt und zugänglich zu machen.
Zum ersten Mal kann das Publikum mit allen Werken von Mikis Theodorakis in Kontakt treten und alle Künstler kennenlernen, die zur Entstehung des Lebenswerks von Mikis Theodorakis beigetragen haben. Zu dieser Künstlergruppe gehören Dichter, Sänger, Schauspieler, Bands sowie die Tonträger.
Ein kollossales Gesamtwerk, dessen Ausmaß nur wenige Menschen kennen, ist hier zu finden.
Sein Oevre umfasst:
Liederzyklen, Musiktheater, Musik für altes Drama, Musik für Film, Oratorien, Metasymfonika / Sinfonische Werke und Kammermusik, Ballette, Opern, Rhapsodien und Kirchenmusik.

Neben den musikalischen Schöpfungen von Mikis Theodorakis, können die Zuhörer Shows sehen und Bibliographien über sein Leben und seine Kunst lesen. Gleichfalls sind Interviews die er gegeben hat zu finden sowie Testimonials von Mitarbeitern in Griechenland und im Ausland.
Die zuvor erwähnten Shows werden von Mitarbeitern von Mikis Radio bearbeitet:
George Logothetis – Journalist / Schriftsteller,
Thanassis Gioglou – Radioproduzent und Mitarbeiter von „ogdoo.gr“ und
Anastasia Voulgari – Dichterin/ Schriftstellerin.

Die Resonanz hat alle unsere Erwartungen übertroffen!
In den ersten Monaten nach der Begründung von Mikis Radio, haben sich die Besuche auf den ursprünglichen Blog aus Griechenland rasant auf mehr als 55 Länder verbreitet.
Die 1.400.000 Zugriffe sind bereits überschritten und somit auf dem besten Weg, den Rekord für Internet-Radiosender zu brechen.

Mikis Web Radio ist zu hören in:

Griechenland, Vereinigte Staaten, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Chile, Zypern, Schweden, Kanada, Niederlande, Rumänien, Frankreich, Australien, Belgien, Italien, Vereinigte Arabische Emirate, Irland, Österreich, Dänemark, Schweiz, Südafrika, Bulgarien, Tschechisch Republik, Ungarn, Portugal, Norwegen, Luxemburg, Kongo, Albanien, Russische Föderation, Ägypten, Uruguay, Brasilien, Spanien, Taiwan, Provinz China, Japan, Türkei, Montenegro, Malta, Peru, Saudi-Arabien, Israel, Mexiko, Kroatien, Vietnam und Jordanien.

Die Bemühungen von Mikis Radio sowie die weltweite Anziehungskraft, haben den Künstler selbst positiv überrascht, der uns nicht nur von Anfang an nachweislich unterstützt hat, sondern uns auch viele Hinweise für eine bessere Präsentation des Projekts gegeben hat.

Wenn Sie, oder jemand den Sie kennen, im Laufe der Jahre über Informationen, unbekannte Dokumente oder Elemente der Arbeit von Mikis Theodorakis verfügt, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, damit wir diese veröffentlichen und der Welt zugänglich machen können.

Vielen Dank für die Liebe und Unterstützung, die Sie uns zeigen,

MikisRadio
PRODUZENT: NIKOS THEODORAKIS

email: nik.theodorakis@gmail.com